Lille opholdssted på Sjælland
– paragraf 65, paragraf 66 og paragraf 102

​Opholdsstedet Mosen i Sandved nær Næstved på Vestsjælland er en døgninstitution for børn fra socialt belastede familier.​

På Mosen har det enkelte barn deres eget værelse og der bor voksne i huset. Vi gør meget ud af at leve, som man gør i en “almindelig” familie. Det vil sige, at vi eksempelvis spiser sammen, børnene går i skole og dyrker sport og andre aktiviteter – alt sammen ligesom i familiens skød.​

Det er alfa omega for os, at skabe trygge, hjemlige og stabile rammer, med fokus på relationer – som i familien.

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​

Botilbud

Vi henvender os til børn og unge i aldrene 6 til 18 år – alle får sit eget værelse med voksne i huset

Sagsbehandler

Vi har altid løbende kontakt med sagsbehandlere med både opfølgning, og info møder

Forældre

Hvis forældre ønsker det er der mulighed for at deltage i barnets liv her på bostedet

Mosen modtager børn og unge der har været udsat for

Omsorgssvigt: Børn/unge, der er kendetegnet ved at være socialt belastede med en opvækst præget af massivt omsorgssvigt.

Som medfører omfattende følelsesmæssige skader, vanskeligheder i afkodning af sociale samspil og relationer, samt forstyrrelser der påvirker evnen til empati.

Tilknytningsforstyrrelser: Generelle og til tider massive kontaktforstyrrelser, stærk impulsstyring og ringe evne til erfaringsdannelse.

Andre sociale problemer: Vanskeligheder i forhold til at danne relationer med jævnaldrende.

Opmærksomhedsforstyrrelse: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD, ADD, TOURETTE SYNDROM samt børn og unge med lav intelligenskvotient.

​Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder: Børn og unge med indlæringsvanskeligheder, der har brug for massiv støtte.

Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog: Børn og unge med opvækstvilkår fra ikke dansktalende familier, med vanskeligheder med sprogforståelse, begrebsdannelse mm.

Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder: Børn og unge som ikke er alderssvarende grov og finmotorisk, er hyper sensitive og har svært ved at integrere og organisere sanseindtryk.

Intellektuel/kognitiv forstyrrelse: Forskellige opvækstrelaterede og eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling. ​

Medfører nedsat evne til at forstå indforståede krav og forventninger, der ligger i kommunikation, samspil og aktiviteter.

Seksuelt overgreb: Børn og unge der har været udsat for seksuelt overgreb eller seksuelt krænkende adfærd fra en person de har tillid til.

Mosen Opholdssted