Hjemlige og
stabile rammer
Mosen er et lille opholdssted med fokus på det enkelte barn og dets trivsel. Det er alfa omega for os, at skabe trygge, hjemlige og stabile rammer, med fokus på relationer. Læs mere Ledige pladser

Lille opholdssted på Sjælland
– paragraf 65, paragraf 66 og paragraf 102

​Opholdsstedet Mosen i Arløse nær Næstved på Vestsjælland, er en døgninstitution for børn fra socialt belastede familier.​

Mosen er et lille familielignende opholdssted.  Vi lever  som man gør i en “almindelig” familie. Det vil sige, at vi eksempelvis spiser sammen, børnene går i skole og dyrker sport og andre aktiviteter.

Det er alfa omega for os, at skabe trygge, hjemlige og stabile rammer, med fokus på relationer.

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​


Botilbud

 På Mosen bor 6 børn som alle ved indskrivning var ml 5 og 14 år

Sagsbehandler

Vi har altid løbende kontakt med sagsbehandlere med både opfølgning, og info møder

Forældre

Hvis forældre ønsker det og anbringelsen tillader det, er der mulighed for at deltage i barnets liv på Mosen

Mosen modtager børn og unge der har været udsat for

Omsorgssvigt: Børn/unge, der er kendetegnet ved at være socialt belastede med en opvækst præget af massivt omsorgssvigt.

Som medfører omfattende følelsesmæssige skader, vanskeligheder i afkodning af sociale samspil og relationer, samt forstyrrelser der påvirker evnen til empati.

Tilknytningsforstyrrelser: Generelle og til tider massive kontaktforstyrrelser, stærk impulsstyring og ringe evne til erfaringsdannelse.

Andre sociale problemer: Vanskeligheder i forhold til at danne relationer med jævnaldrende.

Opmærksomhedsforstyrrelse: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD, ADD, TOURETTE SYNDROM samt børn og unge med lav intelligenskvotient.

​Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder: Børn og unge med indlæringsvanskeligheder, der har brug for massiv støtte.

Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog: Børn og unge med opvækstvilkår fra ikke dansktalende familier, med vanskeligheder med sprogforståelse, begrebsdannelse mm.

Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder: Børn og unge som ikke er alderssvarende grov og finmotorisk, er hyper sensitive og har svært ved at integrere og organisere sanseindtryk.

Intellektuel/kognitiv forstyrrelse: Forskellige opvækstrelaterede og eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling. ​

Medfører nedsat evne til at forstå indforståede krav og forventninger, der ligger i kommunikation, samspil og aktiviteter.

Seksuelt overgreb: Børn og unge der har været udsat for seksuelt overgreb eller seksuelt krænkende adfærd fra en person de har tillid til.

Mosen Opholdssted