​​Vi arbejder ud fra en systemorienteret referenceramme.

I samarbejde med anbringelseskommunen, og under hensynstagen til det enkelte barns problematikker og resurser, arbejder Mosen med, at lære børn/unge de færdigheder, som de skal bruge, for at klare sig selv i voksenlivet enten helt eller delvist. Vi bruger samtale og adfærdsregulering med udgangspunkt i de 8 opdragelsesmetoder. Vi arbejder ligeledes bevidst med udgangspunkt i Rosenthal-effekten, som kort kan beskrives som, at forventninger indfries. Dvs. har du positive forventninger til dine omgivelser, vil de have tendens til at blive indfriet, og tilsvarende, hvis dine forventninger er negative, får du også ret. Der er med andre ord tale om selvopfyldende profetier.

Metodens redskaber
​Vi arbejder ud fra 8 opdragelsesmetoder, som er udarbejdet af Psykolog Bent Hougaard. De spænder over kontante metoder, neutrale metoder og de bløde, indlærende metoder. Vi bruger anerkendende og rosende samtale, som har til formål at hjælpe barnet på rette vej.​

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​


Mosen Opholdssted