Fondens Bestyrelse.

I år 2000 blev den selvejende institution Opholdsstedet Mosen etableret. Institutionen er fondsdrevet og blev godkendt af Vestsjællands Amt nu Tilsyn Øst. Fonden ejer grunden og ejendommen hvorfra aktiviteterne drives. Fondens bestyrelse er øverste myndighed og har overordnet ansvar for institutionens økonomi.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen. I overensstemmelse med fondens vedtægter er alle medlemmer af bestyrelsen  udpeget ud fra det kriterium at de besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssige kompetence inden for det sociale-pædagogiske-sundhedsfaglige område eller uddannelsesmæssig kompetence inden  for ledelse/økonomi/administration/virksomhedsdrift og bestyrelsesarbejde i øvrigt.

Formål.

Som beskrevet i vedtægterne er det Fondens formål at yde praktisk og pædagogisk støtte til børn, som er kendetegnet ved at være følelsesmæssigt socialt belastede eller direkte skadede. Formålet omfatter børn og unge der har haft en opvækst præget af mange forskellige former for misbrug eller er fra familer, hvor de sociale myndigheder har konstateret en manglende evne hos forældrene til at tage vare på deres børn.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​


Mosen Opholdssted