​På Mosen inddrages børnene i hverdagen. Med udgangspunkt i den unges allerede erhvervede kompetencer, forsøger vi at inddrage den unge i hverdagens aktiviteter og gøremål, for derigennem at give den unge en ansvarsfølelse overfor andre mennesker og omgivelser. Dette med henblik på at udvikle de unge til ansvarsbevidste mennesker, der er i stand til at begå sig i sociale sammenhænge og indgå i sociale relationer.

​​MADDAG
​I samarbejde med en voksen. Ansvar for at maden kommer på bordet. Lærer at lave mad. Lærer om køkken hygiejne. Lærer og planlægning af arbejdsgange ved et helt måltid.

RENGØRINGSDAG
​Fælles ansvar for huset. Lærer at gøre rent (hvordan bruges redskaber, hvordan støvsuges, hvilke midler bruges hvor-hvornår?). Lærer at gøre rent efter sig selv.

TØJVASK
mindre børn får vasket tøj af en voksen. efterhånden som man bliver ældre får man mere og mere ansvar og ender ud med egen ugentlige vaskedag. Således at når man fraflytter mosen er man i stand til at vaske sit eget tøj

EFTERMIDDAGS SNACK
​hver eftermiddag samles alle til snack i form frugt og lign, dagen gennemgåes i fællesskab.

UDE LEG OM EFTERMIDDAGEN
Fælles aktiviteter. Leg baseret på samarbejde. Udvikling af sociale kompetencer.

FRITIDSAKTIVITETER
Medbestemmelse i forhold valg af aktivitet, herunder valg af spejder, fodbold osv. Børnene lærer at gennemføre en aktivitet.​

​KØB AF BEKLÆDNING
​Medbestemmelse ved tøjkøb. Lærer at overholde tøj budget.

PÅKLÆDNING
Medbestemmelse i valg af daglig påklædning med udgangspunkt i årstidens vejr.​

UDELIV/TURE

ved overnatningsture i naturen får alle fælles praktiske opgaver og hvert barn har til opgave at pakke sit eget tøj/grej.

UDENDØRS OPGAVER
Inddragelse i fælles opgaver, brænde, hegn, m.m. Ansvarsfølelse for at ”familien” fungerer. Lære at yde før nyde.

FERIER
Hvor skal vi hen? hvilke seværdigheder skal vi se? hvad skal turen indeholde? mm

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​


Mosen Opholdssted