Vi er et opholdssted for børn og unge på Vestsjælland ikke langt fra Næstved. Mosen er godkendt til at have børn som ved indskrivningen er 5-14 år.

Vi bestræber os på at opretholde en homogen børnegruppe der profiterer af hinanden, hvilket de senere år har resulteret i, at der på Mosen kun er anbragt drenge.

Målgruppe
Mosen modtager børn mellem 5-14 år, med mulighed for forlængende efterværn til og med det 22 år. Mosen modtager børn og unge med:​

Omsorgssvigt: Børn/unge, der er kendetegnet ved at være socialt belastede, med en opvækst præget af massivt omsorgssvigt, som medfører omfattende følelsesmæssige skader, vanskeligheder i afkodning af sociale samspil og relationer, samt forstyrrelser der påvirker evnen til empati.​

Tilknytningsforstyrrelser: Generelle og til tider massive kontaktforstyrrelser, stærk impulsstyring og ringe evne til erfaringsdannelse.​

Andre sociale problemer: Vanskeligheder i forhold til at danne relationer med jævnaldrende.

Opmærksomhedsforstyrrelse: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD, ADD, TOURETTE SYNDROM samt børn og unge med lav intelligenskvotient.

Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder: Børn og unge med indlæringsvanskeligheder, der har brug for massiv støtte.​

Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog: Børn og unge med opvækstvilkår fra ikke dansktalende familier, med vanskeligheder med sprogforståelse, begrebsdannelse med mere.​

Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder: Børn og unge som ikke er alderssvarende grov og finmotorisk, er hyper sensitive og har svært ved at integrere og organisere sanseindtryk.

Intellektuel/kognitiv forstyrrelse: Forskellige opvækstrelaterede og eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling, som medfører nedsat evne til at forstå indforståede krav og forventninger, der ligger i kommunikation, samspil og aktiviteter.

Seksuelt overgreb: Børn og unge der har været udsat for seksuelt overgreb eller seksuelt krænkende adfærd fra en person de har tillid til.

​Mere info om vores opholdssted for børn og unge
Vær opmærksom på, at vi ikke modtager misbrugere og kriminelle.

For yderligere oplysninger om vores målgruppe eller om vores opholdssted for børn og unge, kan vi træffes på telefon 22 95 22 65 eller på e-mail trille@mose-gaarden.dk.​

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​


Mosen Opholdssted