På denne side kan du læse mere om de formelle retningslinjer for opholdsstedet.

Ydelsesbeskrivelse for opholdssted på landet
Mosen er et opholdssted i henhold til § 142 i henhold til lov om Social Service. Mosen er et familie lignende opholdssted på landet med stabil, kontinuerlig og tydelig voksenkontakt. Opholdsstedet tilbyder alderssvarende støtte til udvikling af skolegang, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, socialt liv samt netværk og forældrekontakt. ​I kerneydelsen indgår der kost og logi, tøjpenge, lommepenge, arbejdsdusør, kostpenge ved fravær fra opholdsstedet, transport, ture, udflugter, rejser og fritidsaktiviteter. Og én gang årligt tager vi på en udlandsrejse.

 Efterværnsordning
vi har mulighed for at tilbyde en individuel efterværnsordning efter det 18. år.

For yderligere information kan vi kontaktes på telefon 22 95 22 65 eller via  e-mail trille@mose-gaarden.dk.​​

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​


Mosen Opholdssted