kursuspolitik:

Alle medarbejder på Mosen har deltaget i grundkurser i Medicinhåndtering, førstehjælp, magtanvendelse og sund kost.

vi arrangerer og afholder selv kurset, så alle får den sammen viden og indsigt. De kurser der er nævnt under de enkelte medarbejdere er udtryk for eksempler, på kurser de har deltaget i.

Trille Pedersen, leder

Uddannet pædagog og familiebehandler, arbejdet med børn og anbringelser i 17 år i en mindre kommune. Trille er stifter og leder af Mosen, som har eksisteret siden 2000. Hun har deltaget i LOS lederuddannelse, har gennem alle årende modtaget supervision.  Deltager altid på Mosen kurser for medarbejder, der kan blandt nævnes: Systemisktænkning, ved Bent Hougaard. Tidligt skadet børn ved Jens Peder Rygård. Børns motoriske udvikling ved Britta Holle. Hjernens udvikling ved Susanne Freltoft, Når børn krænker børn ved Janus Centeret.

Peter Lindberg, medhjælper

Militær og håndværksmæssig baggrund, arbejdet inden for det specialpædagogiske område de sidste 25 år. Peder er medstifter af Mosen og har været ansat siden mosen blev etableret i 2000. Han har Pædagogisk grund- og udvidet kursus. Af fag relevante kurser kan bla. nævnes kursus med Jens Peder Rygaard om tidlig skadet børn, børn og bevægelse, Børns seksuelle udvikling – Janus Centeret, hvorfor krænker børn og hvad kan vi som professionelle gøre. Kursus om den svære samtale, ved Bent Hougaard. Hjernes udvikling, ved Susanne Freltofte. Det er bare et lille udsnit af kurser gennem 25 år.

Mette Sørensen, souschef

Uddannet pædagog, arbejdet med børn og unge i 20 år, primært inden for specialområdet. Arbejdet på Mosen siden 2006. Efteruddannet auditor i forbindelse med Mosens akkreditering. Har i sit pædagogiske virke altid modtaget supervision og opkvalificeret sig gennem kurser. Neuropædagogiske og neuropsykologiske kurser ved Viggo Petersen og Susanne Freltofte, blandt andet Hjernens opbygning og Børn og unge med ”skæve” hjerner. Forskellige kurser med Bent Hougaard, bla. Systemisk tænkning, Tænk før du taler og rapportskrivning . Børns sansemotoriske udvikling og behov med Connie Nissen.  Børn med seksuelt bekymrende adfærd på Janus Centeret. Omsorgssvigt med Kari kilen. Tourettesyndrom med Judit Grejsen, Touretteklinikken Herlev.

Jesper Meyer, pædagogisk medhjælper

Har arbejdet på mosen siden 2011, først i en deltidsstilling, men fra 2016 på fuldtid. Har en håndværker uddannelse fra Det danske søværn, samt en Bachelor i matematik fra Københavns Universitet. Er uddannet PMBI mountainbike instruktør i Canada, som anvendes  pædagogisk i Mosens friluftsaktiviteter.
Her deltaget i Mosens supervision og pædagogiske kurser, bla. Børn og unge med kontaktforstyrrelser på AMU centeret. Børn og seksualitet ved Anna Louise Stevnshøj, Hvorfor er teenagere så mærkelige af Flemming Christiansen, børn og sexualitet ved Janus Centeret, omsorgssvigt med Kari kilen

Stine Wirenfeldt Elmvang, pædagog

Arbejdet på Mosen siden 2002, først som medhjælper, derefter sideløbendes med sin uddannelse som pædagog fra University College Sjælland, hvor hun dimitterede januar 2011. Efter endt uddannelse overgik hun til en pædagog stilling på Mosen.  Af mange opkvalificerende kurser kan nævnes: Børn og sexualitet ved Janus Centeret, omsorgssvigt med Kari kilen, rideterapi, tænk før du taler og rapportskrivning ved Bent Hougaard, ADHD eller uopdragen ved Vibeke Manniche, Diagnoser på Amu centeret, børn og unge med kontaktforstyrrelser på AMU centeret. Børn og seksualitet ved Anna Louise Stevnshøj, Hvorfor er teenagere så mærkelige af Flemming Christiansen.

Tina Jønsson, Pædagogisk assistent.

Har arbejdet på Mosen siden 2018, uddannet pædagogisk assistent. Har sin erfaring fra tidligere arbejde med voksne autister, børn i daginstitution og børn i alderen 0-6 år i specialtilbud. har deltaget i Mosens kurser: ADHD eller uopdragen af Vibeke Manniche, Hvorfor er teenagere så mærkelige af Flemming Christiansen samt modtaget supervision af Bent Hougaard og Susanne Freltofte.

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​


Mosen Opholdssted