​​Ud fra den betragtning, at Mosen og personalet på Mosen ikke altid vil være en del af børnenes liv, men at børnenes forældre altid vil være det, vægter vi på Mosen forældresamarbejdet meget højt.​

Når barnet har været anbragt på Mosen i nogle måneder, er faldet lidt til, og er startet i skole/daginstitution osv. aftales et møde i hjemmet med forældre, barnets primærpædagog og Trille, lederen af opholdsstedet.

Formålet er at tale om barnets opvækst/baggrund og få lavet en anamnese, så vi hurtigere kan få en forståelse for, og en indføling i, hvad det er vi skal ind og arbejde med omkring deres barn.

På mødet taler vi også med forældrene om deres tanker/følelser omkring det, at få et barn anbragt på et opholdssted.

  • Ved de hvorfor deres barn er blevet anbragt
  • Hvordan er det gået?
  • Hvad har været svært?
  • Hvad er godt?
  • Hvilken reaktion har der været i deres øvrige familie?
  • Hvordan har evt. søskende reageret?
  • Hvordan går det når der er samvær med barnet?
  • Hvilke forventninger har de til Mosen i fremtiden og hvordan synes de vores samarbejde skal være?
  • Hvor meget kan og vil forældrene deltage i møder og arrangementer osv. omkring deres barn?​

Forældreinddragelse
​Hvis forældre og barnet ønsker det, og det er muligt i henhold til anbringelsens præmisser, opfordrer/inviterer vi forældre til at deltage sammen med Mosens personale til forældrearrangementer på skole/daginstitution og deltage i skole-hjem samtaler.
Mosens personale ringer til forældrene for at få en snak med dem om hvordan deres barn trives, dels på Mosen, men også når de er hjemme hos deres forældre. Hvis der er problemer når barnet er hjemme, hjælper vi gerne med konkrete forslag til, hvad de voksne i hjemmet kan ændre/justere for at relationen til barnet kan forbedres. Efter hvert samvær taler vi med barnet om barnets oplevelse af hvordan det er forløbet.

Hvis der er mulighed for det, tilstræber Mosen, at børnene tilbringer weekenden hver 14. dag, og ferier sammen med deres forældre. Hvis det ikke er muligt at tilbringe en hel weekend sammen, forsøger vi, hvis det er hensigtsmæssigt for barnet, at barnet kan besøge sine forældre nogle timer, eller en enkelt dag. Hvis anbringelsesforholdene tillader det, er forældrene altid velkomne til at besøge deres børn på Mosen.

Mosens personale er vidende om, at det, at have et barn anbragt er svært, derfor er man altid som forældre velkommen til at ringe til Mosen og få en snak om hvordan det går. Mosen har altid åben, det vil sige, bliver tingene for svære, eller går tingene ikke som planlagt, er Mosen altid klar til at bakke op, komme med konkrete løsningsforslag eller tage over.

Netværk
På Mosen støtter og hjælper vi børn og unge med at bevare og skabe nære relationer. Ikke kun forældre men også øvrig familie, og andre for barnet betydningsfulde personer, er velkomne på Mosen.

Skriv til os ​og få svar

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål til eventuelle arrangementer eller ledige pladser​​


Mosen Opholdssted